निरोप घेताना
Previous Next
 
Poem By Nilesh Kunjir | Rank 53
Marathi Kavita - Love Poem, निरोप घेताना , Marathi Love poem
Send greeting