Amar Dhembare
मी अमर ढेम्बरे, व्यवसायाने "माहिती तंत्रज्ञान अभियंता" आहे. चित्रकवितेसहित साधारणतः २५-३० संकेतस्थळे मी बनविली आहेत.
चित्रकवितेवर अनेक चांगल्या कविता प्रसिद्ध करण्याचा व हे संकेतस्थळ अधिक सहजसुंदर बनाविन्याचा प्रयत्न मी करीत आहे.
Visit my Website www.amardhembare.com
Contact Information
amardhembare@gmail.com
Amar Dhembare