Goshti
Things, Goshti, Sadness, people, relation, Virah
#Things #Goshti #Sadness #people #relation #Virah
things, goshti, sadness, people, relation, virah