Praman
praman, sukh-dukh, lok, relationship, najar, life
#praman #sukh-dukh #lok #marathi relationship quotes #najar #life
praman, sukh-dukh, lok, marathi relationship quotes, najar, life