Sahanbhautine Vaga
sahanbhuti, ladhai, jivan, life, sangharsha, ladhane, struggle, positive, suvichar, anmol vachan
#sahanbhuti #ladhai #jivan #life #sangharsha #ladhane #struggle #positive #marathi quotes #marathi suvichar #anmol vachan
sahanbhuti, ladhai, jivan, life, sangharsha, ladhane, struggle, positive, marathi quotes, marathi suvichar, anmol vachan