Tag : Love Poem

Total 82 Love Poem found.
आठवण पावसातील
आठवण
आठवांचे थवे
आठवणींची लकेर
तुझ्या आठवणींशिवाय
आठवणीत वावर तुझा
Aayushya
Adnyat
अर्थ
अशांत मन
अश्रूंच्या ओंजळी
बंध मनाचा
भाषा प्रेमाची
भेटीची ओढ़
सपान निळ
चंद्ररूपी तू....
चाहूल तुझ्या येण्याची
छंद आठवणींत जगण्याचा
Daah
Dhyas
Gaarva
गगनझुला
Ghe Hati Hat
घे हात हाती
घे हाती हात
गुज मिलनाचे
जीव जडतो
Karan
कुणीतरी
प्रेम - निसर्गातही
माझा हेतु
Man
Meelan
नजर
निरोप घेताना
odh-ratrichi
प्रेम - पाऊस
पाहता वाट तुझी
प्रेम
प्रेम किनारा
प्रेम
Prem-Paus
प्रेम माझ तुझ्यावरच
प्रेम
प्रेमाचं पान
प्रेम
Rang-Sanjeche
रात्र माझी जागी
Reet-Preetichi
रूप
Saanj
आठवण
सांज तुझ्या सोबती
साथ
सहवास
प्रेम
सांजवारा
Shabd
ती म्हणजे
तू सोबत असताना
Sparsh-Gaarva
स्पर्श प्रेमाचा
स्पर्शानेच
स्वप्नात पाहिले तुला
नव तारुण्य
Tu
तू .. माझ्याबरोबर
तू....माझ्यात
तू नसताना
तू माझ्या सोबत
प्रिये तू ये ना...
तुज पाहता
तुझा भास्
तुझा भास्
तुझी आठवण
तुझ्याविन
तुझी सोबत
वरदान
वावटळी
वेदनेचा विसर
विरहाच वादळ
वाट पाहतो
 
 
 
Chitrakavita is an unquie combinition of art and poems together (Chitra+Kavita). Chitrakavita greetings are beautiful in their own. We craft each and every Marathi kavita with an image and calligraphy to form beautiful "Chitrakavita". Thousand of people express their feelings with various kind of Chitrakavita greetings.

Home | About | Contact | Feedback | Sitemap | Credits
 
Copyright © Chitrakavita.com 2023