Tag : Prem Kavita

Total 26 Prem Kavita found.
आठवणीत वावर तुझा
स्पर्शास आतुर
Allad-Sanj
अश्रूंच्या ओंजळी
बंध मनाचा
भावना
चंद्ररूपी तू....
चांदण्यास
छंद आठवणींत जगण्याचा
घे हात हाती
कोण जाणे
प्रेम
प्रेम - निसर्गातही
पावसतील आठवण
ओल्या पापण्यांत
प्रेम किनारा
प्रेम
Prem-Paus
प्रेम माझ तुझ्यावरच
प्रेम
प्रेम
सांजवारा
स्पर्शानेच
तू .. माझ्याबरोबर
तुज पाहता
तुझी आठवण
 
 
 
Chitrakavita is an unquie combinition of art and poems together (Chitra+Kavita). Chitrakavita greetings are beautiful in their own. We craft each and every Marathi kavita with an image and calligraphy to form beautiful "Chitrakavita". Thousand of people express their feelings with various kind of Chitrakavita greetings.